W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Historien

stabburet fra 1814

” Bygd i grenseland” er tittelen på en bok om Aremark. Her står det mye om utviklingen fra eldre tider og opp til i dag. Tegn etter de første som bodde på Skolleborg kan man se på museet Borgarsyssel i Sarpsborg i en samling gitt av Jens Christian Skolleborg. Historien som er skrevet nedenfor er samlet av undertegnede fra ulike kilder.

Skolleborg Bruks utvikling

Navnet Skolleborg har sannsynligvis utviklet seg fra navnet Skaldaborgh i år 1592 til Skuleberg, Skolleberre, Scholleborg og på 1800-tallet til dagens navn Skolleborg. Gamle dokumenter forteller at Stedet Skolleborg tidlig i vår historie pekte seg ut som et sentrum, også for maling av korn. Mølla på Skolleborg kan sikkert føre sin historie som leiemalingsmølle tilbake til 1400-tallet. Opp igjennom tidene var det mange som hadde sitt virke tilknyttet gården. Husmannsplassene bosatte sikkert opp mot 50 personer. Vannveien var viktig for tømmerfløting og sagbruket som ligger syd på eiendommen.  En levedyktig industri ble også skapt på Skolleborg i vår tid. Spesialproduksjon av “Gull i munn” var et produkt man lagde fra krigens dager og helt frem til 1967. Hveten ble puffet og sukret på mølla før den ble pakket og levert til grossist. Også andre produkter som erter og sukker ble pakket i hendig emballasje på 1950 og 60-tallet. Like etter siste verdenskrig eksporterte mølla en betydelig mengde “Cake-mix” til England, hvor det var et stort marked for produktet. Man produserte også kakaopulver og sysselsatte til tider opp mot 20 personer fra bygda. På midten av 60-tallet ble det ulønnsomt for en liten bedrift langt fra eksportmarkedene, og man fortsatte med tradisjonell mølledrift.

På slutten av 60-tallet med en landbrukspolitikk som stimulerte til økt kornproduksjon, ble den første kornsiloen bygd på Skolleborg for mottak og lagring av bøndenes korn. Denne råvaren ble videreforedlet til kraftfór som ble solgt videre til bønder i nærområdet. Helt til 2008 var det full produksjon på Skolleborg Mølle, men tiden innhentet også denne industrien, og mølla ble lagt ned samme år.

I 2009 ble det innvestert i nytt hønehus med helautomatisert eggproduksjon. Det er fortsatt korndyrking på gården og skogsdriften drives av eksterne entreprenører. Tilsammen er det 22 tak som skal vedlikeholdes. Jakting organiseres også. Utleiehytter for selvhushold brukes av fiskere og jegere.  Man kan også leie båt og bade fra egen brygge. En “gapahuk” for tilberedning av egen mat kan også stilles til disposisjon.

Jakting

 

 

Skolleborgs Slektshistorie (kun for spesielt interesserte)

Den første nedtegnelsen er at Lensmann Lauritz Skolleborg bodde på Skolleborg gård i 1678. Det var den gang vanlig at man tok gårdens navn. Ettersom kirkebøkene brant opp vet vi ikke mer om slekten før 1684. Da ble

Michel Jonssøn Scholleborg født og man kan deretter følge nyere kirkebøker videre oppover som kilde til slektshistorien.

Michel eide også Mjølnerød sammen med sin kone Mari. Han døde i en alder av 62 år i 1746. De fikk syv barn sammen. Den yngste datteren Kari Michelsdatter Scholleborg født i 1726 ble gift med Peder Nilsen Espelund. Det sies at hun fikk en medgift med et skrin med mange sølvpenger i , sannsynligvis fra Danmark. Peder var en flink forretningsmann og de fikk 12 barn sammen. Bare 4 nådde voksen alder. Kari og Peder eide gårdene Espelund, Aarbu og Skolleborg. Sønnen Gabriel født i 1751 overtok Skolleborg etter sine foreldre. Moren Kari, døde i en alder av 80 år, i 1806.

Gabriel giftet seg første gang med Dorthe Amundsdatter Fosbye som døde i barselseng. Andre gang giftet han seg med Marthe Thorsdatter Halvordrød. De fikk fire barn hvor Anders født i 1786 førte slekten videre. Han giftet seg med Ingrid Jacobsdatter Weggesdahl fra Torpedalen.

Det tok flere år før de fikk barn sammen. De skrev derfor et testament, som var uvanlig den gang, i tilfelle de ikke fikk livsarvinger. Men da faren var 28 år gamel fikk de en datter den 21 mai 1814. Hun ble døpt Elen Marie.

Da hun var syv år gamel døde faren, og hun var det eneste barn til å overta gården.

Elen Marie var gift 2 ganger. Første gang som 17 åring med Svend Johannesen Aspestrand 1806-1836. De fikk to barn sammen. Den eldste Jens Christian ble født 10 nov 1834. Hans far Svend døde dramatisk i en alder av 30 år. Han druknet i Tordyvelen etter å ha reddet sin søsters Iverannas brudefølge fra å drukne  på vei fra kirken.

Elen Marie og den eldste sønnen Johan Svendsen overtok farsgården Aspestrand. Han vokste opp hos sine besteforeldre da de hadde mistet sin eneste sønn. Mens Jens Christian overtok Skolleborg etterhvert. I 1854, da Jens Christian var 20 år døde moren Elen Marie, som hadde giftet seg på nytt  med Thor Jonsen Li, og bodde på Østensvig. Jens Christian var en driftig mann. Han var i 1890-92 suppleant til stortinget. Mellom 1874 og 1881 var han også viseordfører i to omganger. Han var også en stor samler av alle slags antikviteter og oldsaker. (Samlingen er å finne på Borgarsysselmuseet i Sarpsborg) Han drev sagbruk, mølle og eide flere dampbåter. I 1900, ett år før han døde, ble mølla flyttet fra Skolleborgbekken syd på eiendommen til bredden ved Aremarksjøen.

Jens Christian giftet seg i 1855 med Caroline Sophie Andersdatter (f.1836) fra Kollerød gård.

De fikk fem barn sammen. Christian overtok etter hvert gården og sagbruket Tangen i Tistedal. Einar overtok Skolleborg, og Anders overtok Kollerød. De to døtrene kom til slutt. Anna ble gift og fikk datteren Astrid. Den yngste datteren Inga Kristine ble født 3.2.1873 og vokste opp på Skolleborg. Hun giftet seg med Smedby og fikk datteren Ellinor. Etter ektemannens tidlige bortgang  flyttet Inga og datteren til Kristiania. Der traff hun Jacob Andreas Natvig (1870-1937) og de giftet seg 8.9.1903. De fikk fire barn sammen. Den første sønnen Jacob Andreas i 1904, så kom Ingeborg i 1905 og deretter Aslaug i 1910, og til slutt yngste sønn Carl Ragnar som ble født 9.8.1913.  Jacob Andreas og Inga bodde i Oslo og de fem barna vokste opp i Thomas Heftyes gate. Einar som drev gården Skolleborg ble gift med Anna Aarnes fra Marker og de fikk ingen barn sammen.  Einar døde i 1930, og da tok Inga over gården Skolleborg etter sin bror. Den eldste sønnen Jacob Andreas og den yngste sønnen Ragnar tok over driften etterhvert sammen med sin mor da faren døde i  1937. De drev også med flere forretninger i Oslo.

Ragnar giftet seg med Randi Steen i 1949. De fikk barna Jacob i 1951 og Randi Kristine (Tine) i 1953. Da farmor Inga døde i 1956, 84 år gamel ble hele hovedhuset renovert og utvidet. Gården ble brukt av familien som feriested. Men i 1975 flyttet  sønnen Jacob til gården og overtok driften.  Ragnar og Randi flyttet også til Skolleborg og bygget nytt hus på Granly. Jacob giftet seg med Nina Krafft i 1993, og de driver gården sammen i dag. De har barna Andreas (f.1992) og Oda (f.1994) sammen. Andreas var det første barnet på 119 år, som ble født  av de som bor og driver gården.

Ragnar døde i 1987 på Granly, og Randi døde i 2010 i en alder av 91 år. Hun bodde de siste årene i Oslo, men var mye på Granly i Aremark. Hennes datter Tine overtok Granly som er adskilt fra Skolleborg gård.

Skrevet av:

Nina Krafft Skolleborg